Доверително управление
Строителни фирми от големите градове в България търсят парцели в София PDF Print option in slimbox / lytebox? (info) E-mail
Monday, 16 October 2017 10:38

Строителни фирми от големите градове в България търсят парцели в София

Търсенето на парцели за жилищно застрояване в София расте заедно с интереса на купувачите към сделки с имоти. Необичайно много обаче са запитванията от инвеститори и строители от големите градове в страната.

Това е отчетлив индикатор за очакванията на строителните фирми за развитието на пазара на имоти в столицата в близко бъдеще.

Най-висок остава интересът към центъра и източните квартали на София, като не липсва такъв и към по-бюджетните локации като „Люлин” и „Надежда”. Водещи критерии в избора остават близост до метростанция и паркова зона, подчертава компанията.

Собствениците на парцели невинаги успяват да определят обективно цената на продавания от тях парцел, вземайки предвид зоната, в която се намира, и разгънатата застроена площ, която може да бъде постигната върху него, допълват от компанията. Трудна е реализацията на парцели, за които собственикът има нереалистични очаквания за цената или пък прекалено високите му претенции за обезщетение.

Нерядко някои подходящи терени пък са невъзможни за застрояване, защото имат много наследници, които не могат да се разберат помежду си.

Цени в широки граници

Най-ниските офертни цени на парцелите за застрояване в София са в кварталите „Дружба” и „Овча купел”, отчитат от Arco Real Estate. В „Дружба” те са от 45 до 85 евро/кв.м., като предприемачите дебнат да купят или сключат договор за застрояване на терен, намиращ се близо до линията на метрото.

В „Овча купел” интересът също е насочен към зоните около трасето на вече строящия се трети метродиаметър. Там собствениците на парцели искат от 70 до 150 евро/кв.м.

В четирите части на квартал „Надежда” предложенията в сегмента са в много широки граници от 80 до 320 евро/кв.м. за парцел за застрояване. В съседния квартал „Връбница“ цените са от 60 до 100 евро/кв.м, като търсенето отново се концентрира около метролинията или трамвая.

От 60 до 80 евро/кв.м. се предлагат парцелите за застрояване в периферните зони на квартал „Люлин”. В центъра на най-големия панелен комплекс в столицата и микрорайоните му, през които минава метрото обаче, цените варират от 100 до 230 евро/кв. м.

В „Красна поляна” офертите варират от 70 до 190 евро/кв.м. В „Карпузица” и „Павлово” офертните цени са от 90 до 250 евро/кв.м., а в „Кръстова вада” - от 130 до 360 евро/кв.м., отчита компанията.

В намиращия се близо до северните поли на Витоша кв. „Бъкстон”, собствениците са обявили офертни цени от 90 до 190 евро/кв.м., в съседната Бояна - от 125 до 330 евро/кв.м. В квартал „Витоша”, който също е край южната дъга на околовръстното шосе на София, офертите в сегмента варират от 60 до 150 евро/кв.м. В Драгалевци пък цените са в диапазона от 110 до 200 евро/кв.м. за парцел за застрояване. Малко по-на изток - в „Малинова долина” предложенията са от 50 до 110 евро/кв.м.

В центъра, който е най-желан от строителите, на практика предлагане няма, посочва компанията. В централните зони на София ново строителство на жилища може да се реализира главно на мястото на стара къща или малка кооперация с двор. Някои от терените в центъра обаче са много малки и трудно могат да се застроят рационално.

Офертните цени на парцели в центъра на столицата варират от 120 до 830 евро/кв.м., като на главните търговки улици са в диапазона от 1000 до 2500 евро/кв.м. В района на Докторски паметник офертните цени на парцелите варират между 700-850 евро/кв.м. В съседния квартал „Оборище” собствениците на парцели искат от 350 до 550 евро/кв.м. в зависимост от терена за застрояване. В тази зона предлагането също не е високо.

 
За да не стане земята ви „бяло петно“ PDF Print option in slimbox / lytebox? (info) E-mail
Monday, 20 July 2015 13:31

И друг път е ставало дума за т.нар. „бели петна“ – за да не пустеят земеделските земи, чиито собственици не ги обработват, те се разпределят служебно за ползване между арендатори, година за година. Как земята ни да не бъде разпределена като бяло петно?За тази цел е необходимода се спази срокът, в който всеки собственик или ползвател на земеделска земя трябва да подаде декларация и/или заявление в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота.В срок до 31 юлисобствениците на земеделска земя трябва да подадат декларация по чл.69 (по образец) от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В нея се декларират формата на стопанисване и начина на трайно ползване на всеки от имотите. В случай че собствениците не желаят имотите им или някои от тях да се включват в масиви за ползване, те изрично посочват това обстоятелство в декларацията. Следва да се има предвид, че тази декларация се отнася за следващата стопанска година (в случая 2015-2016 г.). Подава се лично, чрез пълномощник или по пощата. Ако имотът е в съсобственост, декларацията може да се подаде само от един съсобственик.

Наематели, арендатори или ползватели под друга форма на земеделски земи могат да подават в общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите заявление по чл.70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за участие в споразумение за ползване по чл.37В ЗСПЗЗ. В заявлението се посочват имотите, ползвани на правно основание съгласно регистрираните в общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост, с които ползвателят желае да участва в масиви за ползване по споразумение. Това заявление също се подава в срок до края на юли – лично или чрез пълномощник. Заявлението е по образец, утвърден от министъра на земеделието и храните, и важи за следващата стопанска година.

Съгласно чл.37В, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ, площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл.37, се разпределя между ползвателите на земеделска земя в съответното землище, като „бели петна”. Ако пропуснете срока за подаване на декларацията и/или заявлението, то тогава е твърде вероятно имотът ви да бъде разпределен като бяло петно. До какви евентуални проблеми може да доведе това и как да се справите с тях – специалистите отговарят.

Първото усложнение е, че когато се подава заявление за рента за наследствени земеделски земи, които се обработват като „бели петна“, общинската служба може да откаже да изплати частта само на един от наследниците без присъствието на останалите или пълномощно от тях. Вероятна причина за отказ може да бъде, че служителите имат притеснения точно какъв е делът на всеки. Ако сте в подобна ситуация, подайте заявление за изплащане, удостоверение за наследници и нотариално заверена декларация, с която декларирате какъв е наследственият дял на всеки наследник. Приложете и банкова сметка за плащане. Ако в седемдневен срок нямате отговор или имате писмен отказ, можете да обжалвате пред съответния административен съд.

Могат ли да ви откажат рентно плащане поради изтекла давност? Ако имате отказа в писмен вид, спокойно можете да ги осъдите, твърди юристът. Трябва да проверите дали през въпросните изминали стопански години имотът ви е бил разпределен като бяло петно или не.

Ако не е бил разпределен като такова, общината не ви дължи плащане. Но в случай че попада в масивите за разпределение, при всички положения са длъжни да ви платят. Поискайте копие от заповедта на директора на областна дирекция Земеделие за миналите стопански години и се уверете дали земята е в приложения към заповедта списък.

 

 
КЛМ недвижими имоти PDF Print option in slimbox / lytebox? (info) E-mail
Sunday, 09 March 2014 16:06

 
Нова жилищна политика в България PDF Print option in slimbox / lytebox? (info) E-mail
Tuesday, 28 January 2014 09:23

Министерството на инвестиционното проектиране ще обнови действащата стратегия за жилищната политика в страната и ще пише Закон за жилищата. Това съобщи арх. Елза Лекова, главен експерт в дирекцията "Жилищна политика и среда на обитаване" във ведомството на пресконференция по повод учредяването на Коалиция за подобряване на жилищните условия в България „Достоен Дом“.

По думите на Лекова,  стратегията е остаряла, до голяма степен към днешна дата е нереализирана и по тази причина се налага обновяването й. Експертът обаче не се ангажира със срокове за подготовката на промените в документа, както и на новото законодателство в жилищния сектор. Националната жилищна стратегия, която действа в момента, беше приета през 2004 г. В нея обаче са заложени на практика неизпълними цели заради липсата на финансиране – например обновяването на над 684 хил. жилища в периода 2006 – 2020 г., което би струвало повече от 4,1 млрд. лева.

Коалицията за подобряване на жилищните условия в България е учредена от 18 организации, след които е и Камарата на архитектите. Инициативата се осъществява като част от новия проект на Habitat България "Достоен дом”, финансиран по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2009-2014 година. Проектът е на стойност 12 хил. евро и е за една година, каза Минчо Бенов, директор на българското представителство на организацията Habitat for Humanity.

Коалицията ще организира широка дискусия с отговорните институции и заинтересованите страни за подобряване на жилищните условия в България. Сред основните задачи на новата организация е промяна на политиката на национално и на местно ниво по отношение на жилищните условия. В рамките на новата организация са обособени 2 временни работни групи, които ще работят за подобряване на жилищната политика на национално ниво и за застъпничество на местно ниво по въпроси на жилищната политика.

Бенов открои един “български феномен” - бедни собственици, които нямат  финансовата възможност да поддържат по необходимия начин жилищата си. Освен това делът на обществения сектор в общия жилищен фонд е символичен – около 3 на сто. Същевременно нараства делът на пустеещия жилищен фонд, който достига до 30 процента. Според Минчо Бенов общата законова рамка е лишила местните власти от възможността да правят жилищна политика. Коалицията ще работи и по проблемите, свързани с жилищните въпроси на уязвимите общности, включително семейства на хора с увреждания и възрастни хора, които не могат да се грижат достатъчно добре за домовете си.

В България много хора  продължават да  живеят в условия, неприемливи за стандартите в ЕС. Особено тежка  е ситуацията в селските райони - 81% от територията на България, обитавана от 42% от българите, посочват от Habitat. Според данни на Световната банка 66% от домакинствата, които живеят в бедност, са от селските райони. Масовата бедност води и до обитаване на непригодни за живеене жилища със сериозни проблеми по отношение на хигиената и конструкцията. Повече от 18% от населението (3 пъти повече от средното за ЕС) има  сериозни проблеми с основното си жилище, над 15 на сто от българите нямат баня, а над 26 на сто - вътрешна тоалетна.

 
«StartPrev12NextEnd»

Page 1 of 2